Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Etap Clubdag 2024

Club evenement
etap_logo_nieuw_groot_2
Datum: zaterdag 12 oktober 2024

Gezien het succes van de clubdag in 2023 krijgt dit evenement een vervolg, mogelijk in een iets ander jasje maar de opzet blijft. Locatie en activiteiten- workshops volgen! Voor de editie van 2023 is er vooraf veel werk verzet. Daarmee is de basis voor 2024 gelegd ,maar wil je zelf wat bijdragen? Heb je ideeën, contacten, suggesties? Meld je bij Laurens of Wiebe

Begeleiding Laurens Hoogendonk en Wiebe Raab

 

 

Alle datums


  • zaterdag 12 oktober 2024

 

 Geen deelnemers