Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Lidmaatschap

  U zeilt in een Etap of u denkt erover binnenkort een Etap aan te schaffen? Dan kunt u lid worden van de Etapclub. 

 

Wat doen wij?

De Etapclub bevordert het onderling uitwisselen van ervaring op zowel zeil- als op technisch gebied. Dit doen wij door het organiseren van diverse droge en natte activiteiten, zoals:

  • Aanbieden van cursussen, zoals Marcom-B, meteorologie, dieseltechniek, zeiltrim, etc., al naar gelang waar vraag naar is onder de leden;
  • Algemene Leden Vergadering, tevens de winterreünie met diapresentatie of lezing;
  • Pinksterreünie met zeilwedstrijd;
  • Zeiltochten als: Waddenweek, Frieslandtocht, Rondje IJsselmeer, Rondje Noord-Holland, oversteek naar Engeland;
  • Bijeenkomsten in Heeg, Willemstad en Lelystad, eventueel gecombineerd met een excursie.

Contributie

De contributie bedraagt € 27,- per jaar en wordt jaarlijks geïnd via ClubCollect.

Het totale bedrag voor een nieuw lidmaatschap, per post toesturen van een vlag en administratieve kosten bedraagt 42 Euro. 

Hiervoor ontvangt u: 
-Een ledenlogin voor deze website. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank, het forum en andere ledeninformatie. 
-De clubvlag.

Het vereniging- of clubjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. 

Leden die in de periode 1 september t/m 31 oktober lid (zijn) geworden, zijn vrijgesteld van contributiebetaling voor het daarop volgende verenigingsjaar

Betalen kan naar: NL39INGB0003025427 t.n.v. Etapclub te Almere.

(BIC INGBNL2A)

 

Aanmelden EtapClub

Aanmelden Etapclub

Als het aanmeld formulier is ingevuld, krijgt u informatie voor het betalen van de contributie. Als deze is voldaan zal u de clubvlag en inlog-gegevens naar uw worden opgestuurd.

Wijzigen lidmaatschap gegevens

Wijzigen gegevens bestaand lid
Bent u reeds lid van de Etapclub, maar is er iets in uw contactgegevens gewijzigd, geef dit dan door aan de secretaris (leden administratie) of wijzig zelf uw gegevens. Gebruik hiervoor dan de onderstaande button "wijzigen gegevens".