Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Heeg Jong & Oud 2024

Club evenement
Heeg_jong_en_Oud
Datum: zaterdag 6 juli 2024 - zondag 7 juli 2024

Wederom een weekend speciaal voor zeilende (groot)ouders met jonge kinderen. Een gezellig waterevenement met veel aandacht voor de jonge watersporter. Ouders en/ of grootouders mogen uiteraard meedoen!  Voor een nieuw evenement was de opkomst vorig jaar bescheiden maar wie het enthousiaste verslag leest en nog jonge kinderen heeft gaat dit weekend alvast reserveren!
 

Begeleiding Corstian en Ilse. Zij organiseren het liefst in Heeg of directe omgeving. Details volgen spoedig.

 

 

Alle datums


  • Van zaterdag 6 juli 2024 tot zondag 7 juli 2024

 

Anoniem (1)