Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Stavorenweekend 2024

Club evenement
stavoren
Datum: zaterdag 22 juni 2024 - zondag 23 juni 2024

Stavoren met haar Spelen 2024 
22-23 juni (!)
Dit jaar wat vroeger in het jaar, maar daarmee zal het geen afbreuk doen aan de naam die dit evenement de afgelopen jaren heeft verdiend. Gezellig weerzien in de kom in Stavoren en volop activiteiten op ons eigen ”eiland” zijn inmiddels een traditie geworden.


Begeleiding Hans& Ineke, zij willen dit graag weer organiseren, meld je aan!

 

 

Alle datums


  • Van zaterdag 22 juni 2024 tot zondag 23 juni 2024

 

Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)