Login Etapclub

    Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

Evenementen

Deelnemers aan een evenement doen dit geheel voor hun eigen rekening en risico. De schipper c.q. eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bemanning en boot. De schipper c.q eigenaar dient er voor te zorgen dat: de boot in goede conditie verkeert, passend bij het vaargebied; voldoende verzekerd is voldoende ervaren bemanning aan boord is. er voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. De tochtcoördinator(en) is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan. Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

Algemene ledenvergadering

Vergadering
jaarvergadering
Datum: zaterdag 9 december 2023

Op 9 december is er weer onze Algemene Leden Vergadering bij De Koninlijke in Loosdrecht.
Het programma volgt binnenkort, we zijn nog bezig een spreker/spreekster uit te nodigen die ons een boeiend verhaal kan vertellen.
Ook kunt u tijdens de ALV uw stem uitbrengen voor de mooiste foto's en genieten van het weerzien met andere leden, sterke verhalen vertellen en plannen maken voor 2024! Het buffet zal er uiteraard ook zijn.
Maar noteer alvast: Loosdrecht van 13.30 uur tot ca 21.00 uur.

 

 

Alle datums


  • zaterdag 9 december 2023

 

Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)
Anoniem (1)