Eindejaarsnieuwsbrief

Eindejaarsnieuwsbrief
 
   

logo

EtapClub nieuwsbrief 

datum: 12-12-2022

 

 
 
 
 
 

Beste Etappers,

In de Nieuwsbrief van december-2 de volgende onderwerpen:

 

- De ALV bij De Koninklijke in Loosdrecht zit er weer op. Met een goede opkomst van 55 leden en partners waaronder 13 nieuwkomers. De lezing van Wieke van Oordt was een interactief verhaal over haar beleving van de watersport; de ALV zelf was een goed gesprek tussen het bestuur en de leden; we mochten Joris Beck als nieuwe evenementen coördinator verwelkomen tevens bevorderd tot nieuw (5e) bestuurslid bij gebrek aan andere kandidaten. Het Italiaanse buffet uit de Loosdrechtse keuken mocht er weer zijn met voor elk wat wils. Uiteraard is er tussendoor veel bijgepraat over het afgelopen seizoen met bijbehorende "sterke" verhalen onder het genot van een hapje en een drankje. Degenen die de ALV niet konden bezoeken hebben dus één en ander gemist!
In onderstaande linken vindt u respectievelijk de verwerking van de uitslag van de ledenequête op basis van de reacties van 75 leden, het financiële verslag over 2022 zoals gepresenteerd op de ALV en een ruwe schets van te plannen evenementen in 2023.

uitslag verwerking ledenenquête

financieel verslag 2022 en ruwe schets van de activiteiten 2023

 

- Het eerste evenement van 2023 , een bezoek op 11 februari aan De Vries Sails in combinatie met Masten en zo..! met vestigingen in Makkum en Sneek staat al in de steigers. De commissie onder leiding van Peter van Leening probeert er een dagvullende activiteit van te maken met uitleg over het ontwerpproces, bouwtechniek en rondleiding door de zeil- en canvasmakerij. Daarnaast hopen we dat de Masten-mannen ons vanalles gaan leren over masten, verstaging en staand- en lopend want. Halverwege zal er een verzorgde lunch zijn, aangeboden door de Etapclub!
Zijn er vragen....wil je gewoon hier even over sparren of wil je melden dat je dit een leuk initiatief vindt en denkt te komen....mail dan naar etapledenbeheer@icloud.com.

- Het bestuur moedigt niet alleen iedereen aan om deel te nemen aan de aangeboden evenementen, maar ook om zelf met ideeën / initiatieven te komen om een activiteit op te zetten in samenwerking met onze nieuwe evenementencoördinator Joris Beck. Het Stavorenweekend en het Frieslandtreffen zijn daar goede voorbeelden van.

 - De contributie voor lidmaatschap van de Etapclub in 2023 bedraagt € 27 ( goedgekeurd door de ALV). Evenals in voorgaande jaren zult u hiertoe van "Clubcollect" vanaf deze week een factuur per mail toegestuurd krijgen met het verzoek het bedrag over te maken op de aangegeven rekening. Op deze manier wordt, door deze hele administratie extern te laten verrichten, de taak van de penningmeester aanzienlijk verlicht.

- Zoals jullie wellicht gezien hebben is de plaats van inloggen op de website verplaatst naar de bovenzijde van de pagina, een veel logischer en makkelijker plek; naar onderen scrollen om in te loggen is verleden tijd. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de website nu te benaderen is via tablet  en telefoon. Inmiddels is ook het aanpassen van berichten op het forum door onze webmaster hersteld; we hopen dat de software conversie geen nieuwe verrassingen meer zal geven.


 
 
 
www.etapclub.nl
 
 

Email built with AcyMailing