Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief maart
 

logo

EtapClub nieuwsbrief

datum: 24 maart 2022

Lustrumtocht 2022 Engeland en Friesland-Treffen


Beste Etappers,

De evenementen voor 2022 van de Etapclub beginnen steeds meer vorm te krijgen; de lente is begonnen met reeds aangename temperaturen ; het water lonkt. Graag aandacht voor de Lustrumtocht met name de informatieve bijeenkomst op 10 april en voor een geheel nieuw evenement: het Friesland-Treffen voor Etaps van 20 - 24 voet.


Lustrumtocht 2022 – Engeland 
Van donderdag 26 mei tot uiterlijk zondag 5 juni

Voorafgaand aan de Pinkster-reünie zal de Lustrumtocht 2022 vanaf Hemelvaartsdag op 26
mei tot 3 juni plaatsvinden, die volgens traditie een overtocht naar Engeland is. Dit jaar
hebben de twee meest ervaren Etapclub admiraals, Aonne Olij en Erik Hardonk zich bereid
verklaard de traditionele jubileumoversteek naar Engeland te organiseren. Nu zijn twee
admiraals in een vloot niet altijd een succes geweest getuige de tweestrijd tussen De Ruyter
en Tromp maar wij zijn natuurlijk heel erg blij met het aanbod en hebben het volste
vertrouwen dat dit een mooie en goed begeleide tocht gaat worden.
Voor het zover is willen Aonne en Erik op 10 april een informatieve middag aanvang 13:00
organiseren voor belangstellenden en mogelijke deelnemers en wel bij WSV Lelystad,
Houtribhaven 2, Lelystad. Wil je de informatiebijeenkomst bijwonen (ook als je niet zeker
bent of je mee kunt, ben je van harte welkom), geef je dan op per mail aan
a.c.olij@kpnplanet.nl of erik@hardonk.info. Graag willen we weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten op 10 april.
Voor wat de tocht betreft is het plan om op 26 mei te verzamelen in IJmuiden om de
volgende dag de oversteek te maken richting Lowestoft met Harwich, Woolverstone Marina en
Ipswicht als mogelijke alternatieven. Een bezoek aan Pin Mill en wie weet mogelijk ook nog
aan Southwold staan op de lijst, maar zijn sterk afhankelijk van wind en tij.
Mocht het allemaal niet lukken dan zit er zo maar een alternatief in het admiraals koffertje.
Voor de terugtocht is het streven dat we bij de Pinkster-reünie in Hoorn aanwezig kunnen
zijn.

Aanmelding graag via de website van de Etap club: Lustrumtocht


Friesland-Treffen voor Etaps 20 - 24
Van zaterdag 25 juni 2022 - zondag 26 juni 2022

De Etapclub organiseert dit jaar op 25 en 26 juni speciaal voor de oer-Etaps en
aanverwante lengtematen een Club-bijeenkomst in Friesland.
De Etaps in de lengtematen van 20 t/m 24-voet zijn wat minder vertegenwoordigd bij
de clubactiviteiten op groter water. Dit jaar willen we daarom een samenkomst
organiseren voor deze specifieke groep etappers op een Marrekrite aanlegplaats aan
of rond de Fluessen.
Kerndoel is ontmoeting, clubgevoel opbouwen, bij elkaar aan boord ideeën opdoen,
gezelligheid, samen eten en doorzakken.
Er heeft reeds een voorverkenning per mail plaatsgevonden onder Etappers die een
ligplaats in Friesland hebben; uiteraard zijn ook clubleden uit andere regio’s welkom
bij deze clubactiviteit voor 20 t/m 24 voet.
Voor vragen en overleg omtrent deze bijeenkomst kun je je wenden tot:
Peter van Leening, 06-5105 1454 (via whatsapp)
en Laurens Hoogendonk, 06-5136 5473 (via whatsapp)

Aanmelding graag via de website van de Etap club: Friesland-Treffen voor Etaps 20-24 voet
 
www.etapclub.nl

Email built with AcyMailing