Ledenlijst en Maatregelen ivm coronavirus

Ledenlijst en Maatregelen ivm coronavirus
 

logo

EtapClub nieuwsbrief 2

28 maart 2020

---


Evenementen 2020

Na een bijzonder geslaagd bezoek aan de Verkeerscentrale Maasmond, dat i.v.m. het grote aantal deelnemers in 2 sessies was verdeeld, zijn ook wij als Etapclub overvallen door het Coronavirus. De maatregelen en het beroep op gezond verstand heeft het noodzakelijk gemaakt de ontmoeting op de Markerwadden, de Hemelvaarttocht en de Reünie in Hoorn af te gelasten.
Theoretisch zou het op dit moment mogelijk zijn om de Waddentocht 2 t/m 6 juni, plaats te laten vinden. Het is echter zo onzeker hoe of de ontwikkeling van de maatregelen ten aanzien van het Coronavirus op dat moment zijn dat het beroep op gezond verstand bepalend is. Hierdoor moeten wij helaas ook de Waddentocht afgelasten.   

De overige evenementen kunnen vooralsnog doorgaan. Wij zullen kijken of hier ter compensatie extra uitvoering aan kan worden gegeven of dat er zelfs sprake kan zijn van uitbreiding van het evenement of het aantal evenementen .

Zodra meer inzicht en duidelijkheid komt ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de bestrijding van het Coronavirus komen wij bij u terug met nieuwe voorstellen. Het doel blijft om zoveel als mogelijk evenementen plaats te laten vinden.

 
 

Datalek in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming

In deze nieuwsbrief willen we jullie nog wijzen op het gebruik van de ledenlijst van de Etap Club.
De ledenlijst is beschikbaar voor alle leden en bevindt zicht in het gedeelte van de website is alleen toegankelijk voor leden en bestuur van de Etapclub. Dit ter bevordering van en mogelijk maken van uitwisseling van informatie en kennis over het onderhouden en varen van een Etap.

Onlangs heeft een van de leden van de club de ledenlijst gebruikt om een mailing rond te sturen waarin zijn schip te koop werd aangeboden. Van diverse leden heeft het bestuur hier klachten over ontvangen.
Hoewel dit niet expliciet is uitgesloten in de Privacy Verklaring, ziet het bestuur dit als een ongewenst gebruik van de ledenlijst. Deze gebeurtenis kan aangemerkt worden als een ‘datalek’, in de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht is geworden.

In principe dient een datalek gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarna onder andere besloten kan worden tot een waarschuwing on zelfs een (hoge) boete.
Wij hebben onderzocht of wij dit datalek moeten melden, dat is niet geval. Wel hebben we het geregistreerd in ons “Register Datalek Etap Club”.

Via deze weg willen we aan alle leden dringend verzoeken om de ledenlijst alleen te gebruiken zoals dat beschreven is in onze Privacy Verklaring. Alleen zo kunnen we de ledenlijst in deze vorm op de website handhaven.
 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Etapclub
 
 
Per direct
 zoeken wij een Secretaris

Per eind 2020
zoeken wij een Vice-voorzitter en een Penningmeester!!


 
www.etapclub.nl

Email built with AcyMailing