Nieuwsbrief 3-2024

Nieuwsbrief 3-2024
 
   

logo

EtapClub nieuwsbrief 

Datum: 6 februari 2024

 

 
 
 
 
 

 

Beste Etappers,

 De eerste evenementen staan al weer voor deur. Als je twijfelt, heb nu nog de kans je aan te melden.
1) Aanstaande evenementen:

a. Bottermuseum Harderwijk & Workshop Onderwaterschip, 10 februari. 
In de vorige nieuwsbrief al aandacht aan geschonken. Diverse deelnemers hebben zich al aangemeld maar er zijn nog plaatsen vrij, dus kom gezellig naar Harderwijk. Meer informatie staat op de website natuurlijk. Je kunt je op de valreep nog aanmelden.
Kosten voor deelname lid:  22,50 Euro.  Introducees 30 Euro
Aanmelden door het juiste bedrag over te maken op rekening Etap-club, NL39INGB 0003 0254 27 onder vermelding Bottermusem. Helaas kunnen speciale eetwensen op deze korte termijn niet meer gehonoreerd worden. 
Begeleid door Wiebe Raap

b. Workshop Accu’s en Elektrisch varen 30 maart
Wij organiseren in samenwerking met Venema Technisch bedrijf een bijzonder interessante workshop over onderwerpen welke ons allemaal bezig houden: de verschillende soorten accu’s als Lithium, Gel, AGM en hun specifieke eigenschappen, de juiste laders en wijze van laden, slim je elektrisch systeem beheren op afstand m.b.v. systeembewaking van Victron, omvormers, etc. etc.
Daarnaast organiseren wij samen met Venema een 2e workshop gegeven door P&E Lowlands (Elco) een bedrijf gespecialiseerd in elektrisch varen voor beroeps- en pleziervaart. Ook al speelt het wellicht nu nog niet, het vergaren van kennis en inzicht in dit “hot topic” is zeer de moeite waard.
Waar vindt dit plaats?
Nick Venema van genoemd bedrijf is onze gastheer. Het bedrijf is gevestigd in Arnhem en levert onder meer accu’s en is tevens Victron specialist.
Hoe meldt je je aan?
De eigen bijdrage bedraagt 17,50 Euro en voor introducees 25 Euro.
Deelname is definitief als het juiste bedrag is overgemaakt op de ING rekening NL39INGB 0003 0254 27 van de Etap-club. Vermeld bij je betaling “elektrisch varen” en stuur ook een mail met de namen van deelnemer(s) naar penningmeester@etapclub.nl. Graag ook aanmelden op de website bij dit evenement zodat voor iedereen duidelijk is wie er deelneemt.
Inschrijving sluit wanneer 25 deelnemers zijn aangemeld of uiterlijk 22 maart.
Bij annulering na 15 maart wordt je eigen bijdrage niet meer gerestitueerd.
Meer informatie als o.a. de agenda en aanmelding op de website.
Begeleid door Laurens Hoogendijk

c. Marker Wadden weekend 11 & 12 mei
Het eerste “natte” evenement van 2024. Gelijk om relaxed te beginnen.
Dit jaar iets later in het jaar en wel 11 en 12 mei. Uiteraard kun je vrijdag ook al aankomen om zaterdagvroeg al vogels te bekijken.
Het is nog niet helemaal zeker of “onze” vogelaar van vorig jaar weer mee gaat . Maar laat je dat niet weerhouden om toch te komen. De Markerwadden wisselen constant in alle opzichten en het wordt vast weer gezellig.
Begeleiding Joris Beck

d.Avondwedstrijd en BBQ WSV De Hitsert 30 juni
Nieuw in 2024 maar toch alvast genoemd: Korte baan gezelligheidswedstrijd en BBQ 30 juni 2024 te Hitsert
Op 30 juni 2024 organiseert WSV De Hitsert in Zuid-Beijerland een avondwedstrijd. Boten die mee willen doen verzamelen om 13:30 uur in de jachthaven. Het is een korte baan wedstrijd op de Haringvliet, start is om 17:00 uur. Na afloop is er een Amerikaanse BBQ (iedereen neemt iets mee voor op/bij de BBQ). Er zijn faciliteiten om met de boot in de jachthaven van WSV De Hitsert te overnachten.
Organisatie Joop Kingma

2) ALV topics
Op 9 december is de ALV te Loosdrecht gehouden. De belangrijkste punten daaruit:
- Jos van Winkel Voorzitter geeft een kort overzicht van zaken die op de achtergrond geregeld zijn of worden zoals:
o Ledenbestand opgeschoond
o Selectie van nieuwe ledenadministratie, website en financiële koppeling. In de loop van 2024 is de planning om dit gerealiseerd te hebben.
o Nieuwe Sponsoren geworven.
o AVG zaken verwerkt, de nieuwe website is dan 100% conform met de eisen.
o Enkele nieuwe evenementen geïntroduceerd.
o Verzekeringen afgesloten m.b.t. bestuursaansprakelijkheid. Dat geldt ook voor leden die iets namens de Etap club organiseren.
- Kort verslag van de evenementen 2023 door Hans Kooistra ( Joris Beck was verhinderd);
- Het verslag van de ALV 2022 wordt goedgekeurd met algemene stemmen
- Jaarrekening 2023 wordt goedgekeurd met algemene stemmen
- Begroting 2024 wordt vastgesteld met algemene stemmen
- Bestuur en KasCie rooster van aftreden:
o Bestuur: Hans Kooistra heeft aangegeven dat hij de functie van secretaris wil overdragen maar stelt zich tevens beschikbaar als algemeen bestuurslid. Joris Beck heeft zich bereid verklaard de functie van secretaris over willen te nemen. Er zijn geen andere leden die zich verkiesbaar stellen. Beiden worden met algemene stemmen aangesteld.
o KasCie: Er zijn twee vacatures voor de kascommissie door het vertrek van Robert Jan van der Esch en het reguliere rooster van aftreden. Hans Mulders wordt voorzitter. Ter vergadering meldt Ed Wieles zich als commissielid en Eric Lingers als reservelid. Ook zij worden met algemene stemmen aangesteld.
- De ALV werd afgesloten met een pubquiz EN de verkiezing van de mooiste foto van de fotowedstrijd van 2023. Die foto prijkt bij de Fotowedstrijd 2024 op de website. Volledig verslag volgt op de website in het ledendeel.
De datum en locatie van de volgende ALV wordt binnenkort bekend gemaakt.

3) Fotowedstrijd 2024
Als vervolg op de fotowedstrijd 2023, ook dit jaar weer opgenomen. Wellicht al vroeg in het jaar, maar ook dan kan het een mooi moment zijn voor die ene (Etap) foto.
Er is volop gelegenheid om dit tot uiterlijk 31 oktober a.s. te doen.
Insturen naar: fotowedstrijd@etapclub.nl.
Ter herinnering; er zijn 2 categorieën:
1) Etap. In je foto zijn één of meer Etaps te herkennen, onderdelen daarvan of het beeldmerk (bijvoorbeeld in een vlag)
2) Watersport/natuur. De begrippen watersport/natuur in elke denkbare vorm komen terug in je foto
Je foto(’s) stuur je digitaal in onder vermelding van je naam, je bootnaam en korte toelichting op de gemaakte foto. Waar en wanneer heb je deze gemaakt, met welke camera, etc.
Tijdens de ALV zullen alle aanwezige leden hun stem uit kunnen brengen op de ingezonden foto’s. Het plan is om de foto’s op te hangen zodat u ze allemaal kunt bekijken.

 

Volgende nieuwsbrief gepland voor begin maart.

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws, verslagen, etc. : www.etapclub.nl

Uw Etap Club

 


 
 
 
www.etapclub.nl
 
 

Email built with AcyMailing